keskiviikko 15. heinäkuuta 2015

HEVOSEN KÄYTTÄYTYMINEN JA KÄSITTELY - PERUSTEET TUTUIKSI

Teksti: © Sari Kivilähde

Hevoset ovat pitkään eläneet ihmisen rinnalla toimien ikään kuin työkaluina monenlaisissa tehtävissä, kuten  varsinaiset työhevoset, joiden tehtävät ovat olleet hyvin laaja-alaiset ja usein tiettyjen jalostettujen hevosrotujen synnyinseudun erityistarpeen muokkaamia.
Nykypäivänä hevonen on enimmäkseen ihmiselle harrastekaveri tai jopa lemmikki, melkein kuin perheenjäsen.

Eläinten luonteen ja käyttöominaisuuksien kehittymiseen on vaikuttanut hyvin paljon domestikaatio ja kaikki sen ympärillä tapahtuneet muutokset. Hevonen kuitenkin, kaikesta jalostustoiminnasta huolimatta, lienee ihmisen elinpiirissä eniten aivan lajin alkuperäisiä luonteenpiirteitä säilyttänyt eläinlaji.

Koska hevonen, enemmän kuin mikään muu ihmisen lähipiirissä elävä eläin, toimii edelleen tiettyjen, alkukantaisten lainalaisuuksien puitteissa sekä sosiaalisen kehityksen eri vaiheissa, että jokapäiväisessä arjessa, tuottaa se meille ihmisille toisinaan haasteita, jopa ongelmia, mikäli emme hahmota, miten hevonen ajattelee ja mihin se perustuu. Varsinaiset reaktiot voivat olla meille ihmisille joskus hankalia jokapäiväisessä yhteistyössä ja vaikkapa hevosen koulutuksessa, mikä usein tuottaa haasteita, koska hevonen esim. protestoi "käyttäytymällä huonosti",  kun se ei tiedä, mitä siltä odotetaan.

Hevosen sosiaalinen kehitys noudattaa melko tarkkaa kaavaa varsaiästä lähtien, joten voimme tukea hevosen ja ihmisen yhteistyötä tiedostamalla ja reagoimalla näihin tärkeisiin kasvuvaiheisiin oikein. Myös jo aikuisen, vanhemmankin hevosen ja ihmisen välistä kommunikaatiota voidaan parantaa, kunhan osaamme viestiä hevoselle ymmärrettävällä tavalla, mikä tekee arjesta miellyttävämpää ja stressittömämpää.

Hevosen psyykkistä kehittymistä, aisteja, arjen käsittelyä helpottavia toimintatapoja ja tavallisia haasteita tarkastelevia sekä toimintamalleja tarjoavia ratkaisuja kannattaa hakea kursseiltamme. 

Laaja-alainen, mutta kuitenkin helppo vaihtoehto tähän aiheeseen syventymiseen  kenelle tahansa hevosharrastajalle on mm. tarjoamamme interaktiivinen päiväkurssi, joka tarjoaa monenlaisille osallistujille vahvempia työkaluja ja toimivia toimintamalleja arkeen.

Katso ja tutustu kurssisisältöön:

www.seto.fi

tai