perjantai 21. elokuuta 2015

UUSI, LAAJA HEVOSALAN KOULUTUS

 
Teksti: ELN, NTM, Eläinten terveysalan kouluttaja Sari Kivilähde
Hevosala kaikkineen, sekä harrastamisen, että hevoalalle työllistymisen kannalta on Suomessa edelleen tasaisesti kasvava alue.
Yhä useammin kaiken ikäiset ihmiset toivovat voivansa tehdä harrastuksestaan ja elämänmuodostaan itselleen kokopäiväisen, myös toimeentulon tarjoavan vaihtoehdon.

Ongelmana hevosalalle työllistymisessä on perinteisesti ollut tarjolla olevan koulutuksen kapea-alaisuus. Esimerkiksi hevosenhoitajia ja harrasteohjaajia on koulutettu suuria määriä jatkuvasti. Kuitenkin todellisuudessa Suomen olosuhteissa on edelleenkin vain hyvin vähän sellaisia talliyrittäjiä, joiden liiketoiminta on niin laajamittaista ja tuottavaa, että tallinpitäjällä olisi mahdollisuus palkata tallityöntekijä kokoaikaiseen työhön.
Lisäksi alan palkkaus on kustannussyistä yleisesti varsin matala, mikä ei taas houkuttele työntekijää pidempiaikaisiin työsuhteisiin.

Sama pätee yrittäjyyspohjalta tapahtuvaan työllistymiseen. Yrittäjyys hevosalalla on jo sinällään haasteellista, koska vielä toistaiseksi kaikki hevosenomistajat eivät ole tottuneet käyttämään erilaisia palveluita, tai maksamaan niistä kohtuullista korvausta.
Parhaimmin palveluiden kysyntää on opittu käyttämään terveyspalveluiden osalta, mutta tarjonnan rajoittuessa hyvin kapealle sektorille, kuten esim. hevoshieronta, saattaa yrittäjän säännöllinen toimeentulo olla melko haastavaa.

Yrittäjyys lienee kuitenkin tällä hetkellä käytännössä järkevin tapa saada hevosalasta ammatti, joka tarjoaa myös kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä.
Realiteettina kuitenkin on, että yrittäjäksi harkitsevalla tulee olla riittävän laaja palveluiden kirjo, jotta asiakaskuntaan saadaan mahdollisimman monipuolinen pohja. Tämä tuo palveluiden kysyntään ja tuottavuuteen säännöllisyyttä. 

Tämän tarpeen pohjalta on lähtenyt kehittymään uusi, monialainen ja ammatilliset perusvalmiudet tarjoava hevosalan koulutuksemme.
Hevosen terveysneuvoja-koulutus toimii laajana peruskoulutuksena tuleville hevosten terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu myös lisäkoulutuksena kaikille, jotka jo työskentelevät ammatikseen hevosten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin parissa.

Koulutuksen myötä opiskelija saa laaja-alaiset valmiudet toimia täysipäiväisesti hevoslalan konsulttina monilla eri sektoreilla palvellen ihan tavallista hevosenomistajaa, tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, sairaan tai käytöshäiriöisen hevosen omistajaa, hevosen ostoa harkitsevaa, hevoskasvattajaa jne.
Koulutusta voidaan suositella myös jo alalla toimiville ammattilaisille lisäkoulutuksena, mikäli haluaa parantaa tai päivittää perusosaamistaan ja palveluitaan.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy valtaosaltaan itsenäistä etäopiskelua, intensiivistä kontaktiopetusta kolmella lähiopetusjaksolla määrävälein, sekä jo opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ohjeistettujen etätehtävien muodossa.

Tutustu hakuehtoihin ja tarkempaan koulutusrunkoon nettisivuilla:
www.seto.fi

Laaja hevosen anatomia ja fysiologia kuuluu pohjana koulutussisältöön.
HUOM! Oppilaspaikkoja on vain rajoitetusti.