torstai 12. helmikuuta 2015

Koirahieroja - Urheilukoirahieroja, erilainen työnkuva


Harrastavan koiran omistajalle, tai vaikkapa toipilaana tapaturmasta kuntoutuvan koiran perheelle saattaa tarjoutua ajatus koiran hoidattamisesta ammattimaisella koirahierojalla. Ehdotuksen voi tehdä koiraharrastelajin ohjaaja, treenikaveri tai eläinlääkäri. 
 
Koska koiran terveydenhoitoon keskittyneitä ammattilaisia on nykypäivänä kohtalaisen runsaasti, voi tilanteeseen soveltuvimman hoitajan löytäminen osoittautua koiranomistajalle haasteelliseksi. Saattaa olla vaikea erottaa eri palveluiden laajuutta ja tarjontaa, ellei ole entuudestaan tietoa palveluiden sisällöstä.

Monen kuntoutuvan koiran (esim. leikkauspotilaat, neurologiset toipilaat) hoitotiimiin kuuluu olennaisena osatekijänä koulutettu eläinfysioterapeutti, joka useimmiten toimii suorassa yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa. Usein myös urheilukoirahieroja on osa tätä paranemista tukevaa kuntoutusryhmää toimien käytännön tason ohjeistajana toipumista edistävän kotihoito-ohjeistuksen, ravintolisien ja muiden tukituotteiden, sekä kuntoutumista ylläpitävän hoidon toteutuksen muodossa.

Jos halutaan selkiyttää eroa koirahierojan ja urheilukoirahierojan työnkuvan välillä, voidaan yksinkertaistetusti sanoa, että koirahierojan tavoite on rentouttaa ja ylläpitää terveen koiran hyvinvointia, kun taas urheilukoirahieronta on suoraan ja nopeammin juuri tiettyyn tulostavoitteeseen tähtäävää, sekä oireiden ilmaantuessa ns. ”diagnosoivaa”, oireiden taustoja arvioivaa, tai myös koiraa konkreettisesti hoitavaa ja kuntoutusta tukevaa käsittelyä.

Urheilukoirahierojan erityisosaamista harrastavan ja kuntoutuvan koiran omistajan kannalta tukee em. ammattilaisen laajempi tietous tehokkaiden ravintolisien käytöstä eri tilanteissa ja erilaisissa elämänvaiheissa (kuten vanhat koirat, pennut, toipilaat, oirehtivat, kisaavat jne.) 

Voisi tavallaan sanoa, että urheilukoirahieroja toimii eräänlaisena koiran personal trainerina, koska UKH:n palveluihin kuuluu myös monia treenaamiseen, ruokintaan, koiran psyykkiseen hyvinvointiin jne. tukevia neuvontatoimia.

Urheilukoirahierojakoulutuksessa opetettavat erikoistekniikat poikkeavat selvästi ns. normaalista koirahieronnasta (jonka ensisijainen tarkoitus on toimia koiraa rentouttavana). Urheilukoirahierojan käyttämillä tekniikoilla pyritään voimakkaampiin, nopeampiin hoitaviin ja stimuloiviin tavoitteisiin, olipa sitten hoidon intensiteetti kevyt tai voimakas (esim. toipilaan tukeminen, tiettyä kilpailutilannetta tukeva ja/ tai siihen valmistava). Urheilukoirahieroja-koulutus on erikoisosaamisala, joka sisältää manipulatiivisten erityistekniikoiden lisäksi muutakin, mm. kasvavan, vanhenevan, harrastavan ja oireilevan koiran tukihoitotietoutta.

Urheilukoirahierojakoulutuksessa opiskellaan perusteellisesti anatomiaa, fysiologiaa, liikuntaelinpatologiaa, urheilevan koiran ajanmukaista ravitsemus- ja ravintolisätietoutta, sekä työn harjoittamisen kannalta tärkeää fyysistä kontaktin luomista hoidettavaan. Tämä mahdollistaa myös haasteellisempien hoidettavien kohtaamista vastaanotoilla.

Koulutuksen erikoisantia ovat mm. rakenteellisten puutteiden arviointi ja tarkastelu hierojan näkökulmasta, harrastelajitietous, valmennus- ja kuntoharjoittelutekniikat, sallittu "doping", erityishierontatekniikat (kuten arpikudoshieronta), fasciatekniikat, triggerkäsittely, sekä Tellington Touch-menetelmä.

Urheilukoirahierojakoulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia liikuntaelinsairauksia, sekä niiden oireiden havainnointia ja tunnistamista laadukkaan audiovisuaalisen materiaalin, lähiopetusjaksojen käytännön potilasesimerkkien, sekä oppilaiden kontaktiopetusjaksoilla esittämien, oppilaan omiin harjoitushoitoihin pohjautuvien tapausesimerkkien avulla.
Liikuntaelinsairauksiin erikoistuneen eläinlääkärin luennolla käsitellään tarkemmin liikuntaelinsairauksia, sekä urheilukoiran tavallisimpia vammoja ja niiden tutkimista, ensiapua ja mahdollista jälkihoitoa.


Urheilukoirahieroja-diplomikoulutus painottuu harrastekoirien lihashuollon ammattimaiseen hoitoon, sekä harrastekoiran omistajan neuvontaan niin harjoittelun, ennaltaehkäisevän hoidon, kuin myös ruokinnankin suhteen.

Ammattinimikkeestään huolimatta urheilukoirahierojalla on laaja-alaiset valmiudet kaikkien koirien, myös kotikoirien hierontaan ja toipilaiden ylläpitävään ja paranemista tukevaan hoitoon. Koulutus rakentuu monimuoto-opinnoista ja on helppo toteuttaa myös työn ohessa.

Oppilasryhmät ovat pieniä, jolloin opetus säilyy yksilöllisenä. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista, vaikkei olisikaan aiempaa kokemusta koiran anatomiasta tms. Koulutus sisältää kaiken perusteista lähtevän tiedon mm. anatomiasta ja fysiologiasta, mitä ammattimaisesti toimiva koirahieroja työssään tarvitsee. Pidempiaikainen kokemus erirotuisista koirista on kuitenkin opiskelijalle edesauttava tekijä.

Jos olet kiinnostunut koirien terveydenhoidosta ja laadukkaasta, tulostavoitteelisesta koirahieronnasta ammattina, vieraile sivuillamme; www.seto.fi